Základní info

Biomag

Podľa odborných zhodnotení uskutočnených v roku 2012 a 2013, ktoré boli vykonané na 1 266 pacientoch s priemerným počtom 12 aplikácií na jedného pacienta, je pomocou pulznej magnetoterapie Biomag úspešnosť liečby 77 %. Všeobecne platí, že s vyšším počtom aplikácií sa účinnosť naďalej zvyšuje.

Klient

Steinermedia s.r.o.

Realizované práce

WordPress, Kódování šablony, Responzivní design, Programování

Datum realizace

Duben 2017