Základní info

Ekorex

Společnost dodává na trh sortimentní řady servopohonů táhlových, pákových a komplety s ventilem, klapkou, šoupětem nebo hradítkem. Zároveň mezi vlastní výrobu patří snímače hladin limitní, obtokové a kontinuální.

Klient

Ekorex s.r.o.

Realizované práce

Joomla, Kódování šablony, Responzivní design, Multijazyčnost, Programování

Datum realizace

Červenec 2017