Základní info

Ing. Jan Drozd, MBA při business poradenství vychází z postupů, které se během jeho profesní kariéry ukázaly jako nejefektivnější. Zároveň také využívá dostupných, nejnovějších trendů z oblasti podnikového řízení.

Klient

Ing. Jan Drozd, MBA

Realizované práce

UX & UI Design, Kódování šablony, Responzivní design

Datum realizace

Srpen 2015