Mnoho prodejců si na internetových portálech Aukro.cz, Fler.cz a jiných prodává různé zboží, ať už ručně vyrobené, či levně nakoupené v zahraničí. Většina prodejců si však neláme vůbec hlavu tím, že by tyto příjmy měli zdanit. Na různých internetových fórech se čtenář může dozvědět, že tyto příjmy mohou být osvobozené za určitých podmínek. Jak na tento prodej vlastně pohlíží finanční úřad? Provádí opravdu kontroly i u prodejců na těchto portálech?

Pokud prodáváte majetek z osobního vlastnictví, jsou tyto příjmy od daně z příjmu osvobozeny podle § 4 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Pokud ovšem vyděláváte na zboží určeném přímo pro prodej (např. je sami vyrábíte nebo je někde nakupujete), situace už tak jednoduchá není.

Zákon definuje, jaké příjmy podléhají dani z příjmu. Prodejů na aukčních a dalších serverech se dotýkají hlavně dva druhy. Příjem ze samostatné činnosti, v našem případě zejména příjem ze živnostenského podnikání podle § 7 odst. 1 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen zákon o dani z příjmu). Živnostenské podnikání je podle § 2 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání definováno jako soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelemdosažení zisku a za podmínek stanovených tímto zákonem.

A dále ostatní příjmy uvedené v § 10 zákona o dani z příjmu. Jedná se především o příjmy z příležitostných činností, které nejsou provozovány podnikatelem. Tyto příjmy jsou podle § 10 odst. 3 zákona o dani z příjmu osvobozeny, pokud jejich úhrn nepřesáhne za kalendářní rok 30 000 Kč (dříve byla tato hranice 20 000 Kč).

Pozorný čtenář už určitě ví, že je důležité rozlišovat mezi příjmem ze živnostenského podnikání a ostatními příjmy. Je-li naplněna výše uvedená definice podnikání, tedy že se jedná o soustavnou činnost za účelem dosažení zisku, nejedná se o ostatní příjmy podle zákona o dani z příjmu a tyto příjmy není možné osvobodit ani v případě, že jejich úhrn nepřesáhne hranici 30 000 Kč za kalendářní rok. Správce daně se samozřejmě zabývá při daňovém řízení, zda v konkrétním případě byly naplněny podmínky podnikání či nikoliv.

Napsat komentář