Možná se někomu bude tento článek zdát zbytečný, ale správné skloňování zájmena já, dělá mnohým stále potíže.

Častým prvkem webových stránek je položka menu O mně, a právě zde se hodně chybuje. Avšak pokud si budeme pamatovat, že ve 2. a 4. pádě se píše a ve 3. a 6. pádě mně, neuděláme už chybu.

Příklady

O mně (o kom?, o čem? → 6. pád)

Vidí to na mně. (na kom?, na čem? → 6. pád)

Dá na mě. (na koho?, na co? → 4. pád)

Šla tam beze mě. (bez koho?, bez čeho? → 2. pád)

Dej to mně. (komu?, čemu? → 3. pád)

V následující tabulce je pak skloňované zájmeno já ve všech sedmi pádech.

 

Skloňování zájmena já
1. pád (kdo?, co?)
2. pád (koho?, čeho?) mě, mne
3. pád (komu?, čemu?) mně, mi
4. pád (koho?, co?) mě, mne
5. pád (oslovujeme, voláme)
6. pád [(o) kom?, (o) čem?] mně
7. pád (kým?, čím?) mnou

Napsat komentář