Nový občanský zákoník mimo jiné upraví i podmínky pro nákup a prodej na internetu. Změny se dotknou práv a povinností obchodníků i nakupujících.

Od 1. ledna 2014 vstoupí v platnost nový občanský zákoník (NOZ), který podle Ministerstva spravedlnosti upravuje a upřesňuje soukromoprávní vztahy v jednom kodexu. Jeho část se věnuje i stále populárnějšímu nakupování na internetu. Kolem elektronického obchodování je rozšířeno několik omylů, které jsou využívány obchodníky, ale i samotnými spotřebiteli. Došlo především k jasnému definování lhůt a upřesnění podmínek, které musí být dodržovány oběma stranami.

Odstoupení od smlouvy do 14 dnů

Nakupování v e-shopech je v NOZ považováno za nakupování na dálku, do něhož spadají i smlouvy uzavřené telefonicky či písemnou cestou. Proto se na zboží vztahuje možnost odstoupení od smlouvy do 14 dnů, což ostatně platilo doposud. Nově je jasně specifikováno, že se dvoutýdenní lhůta počítá od doby převzetí (vyzvednutí na poště, osobní odběr).

Pokud se pro odstoupení zákazník rozhodne, má na to celých 14 dnů a nemusí do nich započítávat dobu nutnou k doručení odstoupení. V případě písemného odstoupení od smlouvy je tedy rozhodujícím datem den odeslání. I když bude doručeno obchodníkovi po uplynutí 14 dnů od doručení, je povinen odstoupení akceptovat (pokud budou splněny další podmínky).

Za jistých okolností může být lhůta pro možné odstoupení od smlouvy prodloužena až o jeden rok, bude tedy platit 1 rok a 14 dnů. To se bude vztahovat pro obchodníky, kteří zákazníka neinformovali o zákonné čtrnáctidenní lhůtě. Informaci lze podat i zpětně (telefonicky, emailem) a 14 dnů na vrácení zboží se počítá od tohoto okamžiku.

Při vrácení do 14 dnů vrací obchodník zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal, včetně nezbytných nákladů na dopravu.

Bude-li vše v pořádku, NOZ nově ukládá obchodníkovi povinnost vrátit peníze do 14 dnů. Dříve na to měl celý měsíc. Podnikatel vrací zákazníkovi všechny peníze, které od něj přijal včetně nákladů na dopravu. Ta je však počítána podle ceny nejnižší možné přepravy. V případě, že je například možné doručení poštou za 100 Kč a vy si vyberete kurýra za 250 Kč, obchodník vrací pouze 100 Kč za nejnižší poštovné v ceníku.

Nový občanský zákoník se také zabývá stavem, v jakém je zboží ve 14denní lhůtě vráceno. Protože je tato doba určena pro vyzkoušení zboží, není možné produkty vracet v poničeném stavu a považovat e-shopy za půjčovny.

Pokud dojde k navrácení zboží ve stavu, kdy je nutný servisní zásah, obchodník může přistoupit ke snížení částky, jenž je vracená zákazníkovi. Typickým příkladem je „půjčování“ foťáků či navigací na dovolenou. Rozhodně však není možné ze strany obchodníka vyžadovat vracení v originálních obalech či dokonce s ochrannými fóliemi či „visačkami“.

Na vrácení zboží ve 14denní lhůtě má zákazník nárok i v případě osobního vyzvednutí zboží – rozhodující je uzavření smlouvy, které proběhlo na dálku.

Úpravy obchodních podmínek

Obchodníci budou muset od prvního ledna upravit své podmínky a e-shopy tak, aby splňovaly všechny náležitosti, jenž NOZ ukládá. Nově je smlouva uzavřena ihned v okamžiku odeslání objednávky. Dříve byla smlouva uzavírána až po potvrzení ze strany obchodníka. Od tohoto data se budou počítat související lhůty.

Jestliže jsou účtovány speciální poplatky, které jsou nestandardní, musí o nich být kupující informován před uzavřením smlouvy – nestačí tedy informace v obchodních podmínkách.

Upravené jsou také podmínky při speciálních požadavcích kupujícího. Pokud při odeslání objednávky do poznámky napíšete požadavek na jinou barvu produktu a obchodník objednávku přijme, je povinný dodat odpovídající zboží. Nesmí se tedy stát, že si objednáte svetr, v dodatku specifikujete červenou barvu a obchodník zašle modrý, protože byl zrovna na skladě.

Reklamace v novém

Mírně se také změnil průběh reklamací při nákupech v e-shopech. Novou možností je sleva z kupní ceny, pokud bude zboží doručeno v poškozeném stavu. Dříve nebyla sleva možná a řešila se běžná reklamace.

Pokud dojde k vyskytnutí závad v záruční dvouroční lhůtě, bude podle typu vady určeno podstatné či nepodstatné porušení smlouvy. V prvním případě je možné zvolit výměnu poškozeného zboží, požadovat opravu či slevu z kupní cenu a nakonec je možné od smlouvy odstoupit – požadovat vrácení peněz.

Pokud bude problém specifikovaný jako nepodstatné porušení kupní smlouvy, je možná sleva, výměna nebo oprava. Odstoupit od smlouvy lze až v okamžiku, kdy prodávající nesjedná nápravu (nevymění zboží, neopraví jej) do 30 dnů od doby reklamace.

Reklamace musí být vždy umožněna stejnou cestou, jako došlo k doručení zboží – při dodání poštou, musí jít poštou i reklamovat. Pokud je nabízena i reklamace na pobočce či jiných obchodních prostorách včetně servisů, vztahují se na takovou reklamaci totožná pravidla. Při převzetí vadného zboží musí být vystaveno potvrzení o přijetí a do 3 dnů (nikoliv třiceti) musí být zákazník informován o rozhodnutí o reklamaci – tedy jakým způsobem bude odstraněna vada. Na samotné odstranění potom má lhůtu 30 dní.

Vyřízení reklamace – odstranění vady, je možné považovat za splněné až poté, co obchodník informuje kupujícího. Zde může být dohodnuto osobní převzetí v určitý den, telefonát nebo email

Všechny tyto změny se vztahují na smlouvy uzavřené od 1.1. 2014.

Napsat komentář