Možná už jste slyšeli, že obsah už dnes nestačí jen „udělat“, ale je potřeba se o něj starat, rozvíjet ho a obnovovat. Od konce loňského roku probíhají živé diskuze o tom, co vlastně je aktuální obsah a jak ho vyhledávače poznají a posuzují – zejména v souvislosti s tzv. „freshness updatem“, který Google oznámil v listopadu 2011. Pojďme se na tzv. „fresh contentu“ podívat na zoubek.

Jak Google rozpoznává aktuální obsah

Obecně se na základě patentové dokumentace Google můžeme domnívat, že existují dva základní druhy obsahu:

> Stale content (česky mírně hanlivě „zatuchlý obsah)

> Fresh content (neboli čerstvý obsah)

Rozdíl mezi nimi je definován tím, zda-li daný obsah byl za určité časové období aktualizován či nikoliv. Časové období může teoreticky Google počítat mnoha způsoby, odborná veřejnost se shoduje na tom, že výchozí časový bod je pravděpodobně jedna ze 3 možností nebo jejich vážená kombinace:

> datum a čas, kdy byl dokument poprvé „crawlován“ (nalezen a zpracován robotem vyhledávače)

> datum a čas, kdy se dokument poprvé objevil ve výsledcích vyhledávání

> datum a čas, kdy byl nalezen odkaz na daný dokument (nebo určitý kritický počet odkazů – větší, než malý)

Ve chvíli, kdy je výchozí časový bod pro dokument stanoven, čerstvost dokumentu postupně uvadá – zprvu velmi rychle, postupně pozvolna až do bodu, kdy se „FreshRank“ dokumentu téměř nemění.

Důležitá je nejen frekvence změn, ale také povaha změn – z patentu vyplývá, že Google zvažuje jak velká změna byla (proporcionálně k celé stránce). Vzhledem ke stále lepším schopnostem vyhledávačů rozporcovat stránku na jednotlivé bloky a vyhodnotit důležitý a nedůležitý obsah je pravděpodobné, že Google vyhodocuje i to, jestli se změnilo hlavní tělo stránky nebo tzv. „patička“. V souhrnu Google sleduje tzv. „Update score“, který je funkcí frekvence a důležitosti a rozsahu změn.

Posledním důležitým faktorem v hodnocení aktuálnosti obsahu je aktuálnost příchozích odkazů. Z patentu lze dovodit, že Google hodnotí také to, zda-li na stránku směrují v průběhu času nové, „čerstvé“ odkazy a také poměr mezi čerstvými a „zatuchlými“ odkazy. Proto je při linkbuildingu důležité rozvíjet odkazový profil nejen do šířky a hloubky ale také rovnoměrně v průběhu času. Odkaz je přitom definován jako „fresh“ nejen tím, že nově vzniknul ale také aktuálností mateřské odkazující stránky (jinými slovy, je důležité i to, pokud na vás odkazují stránky, které se samy o čerstvý obsah starají a tvoří jej).

Závěrem jen dodám, že Google samozřejmě nehodnotí dokumenty izolovaně ale vnímá také web jako celek. Proto lze aktuálnost obsahu v očích Google zvyšovat nejen obměnou existujících stránek, ale takérozvojem nového obsahu a tvorbou nových hodnotných cílových stránek.

A co teď s naším obsahem?

Z patentové dokumentace a průběžných veřejně ohlašovaných změn vyplývá, že Google vyhodnocuje pro každý jednotlivý dotaz (search query), zda-li a jak velký pro něj má aktuálnost obsahu význam. Existují hledání, kde je čerstvost informací kritická (např. tzv. trending topics) a naopak hledání, kde dlouhodobá autorita webu je důležitější. Obecně lze říci, že aktuální obsah je vždy správně – i k tématům jako je archeologie nebo pokládání koberců vznikají nové informace, byť pomalu. Na druhou stranou, určitě není nezbytně nutné začít každý měsíc horlivě přepisovat celý web. Na internetu existuje celá řada velmi autoritativních stránek, které jsou stejné už celé roky.

Myslím si, že pro rozuzlení stačí uplatnit základní logiku a cíl vyhledávačů – nabízet návštěvníkům relevantní a přínosný obsah. Zamyslete se nad tím, které části vašeho webu a obsahu jsou v čase neměnné a kde je naopak pro uživatele přínosem dozvídat se aktuální informace. Usilujte o to, aby na vašem webu vznikal aktuální obsah – ať už jsou to poslední novinky, změny, „update“ existujících informací nebo jednoduše nová témata, o které se lidé zajímají a vy o nich zatím nemluvíte. Svého linkbuildera žádejte o to, aby se zamýšlel kromě relevance odkazující stránky a kvality odkazu také nad její „čerstvostí“.

Napsat komentář