Progresivní webové aplikace (anglicky Progressive Web Apps, PWA) jsou webové aplikace, které vypadají a načítají se jako běžné webové stránky. Navíc ale nabízí funkce běžně dostupné pouze nativním aplikacím, např. práci offline, push notifikace nebo přístup k hardwaru zařízení. PWA tak kombinují flexibilitu webu s možnostmi aplikací.

Zdroj: Vzhůru dolů

Napsat komentář