6. Žádná vylučující klíčová slova

Vylučující slova jsou v PPC kampaních velmi důležitá. Bez vylučujících slov se vaše reklamy zobrazí i lidem, kteří hledají naprosto něco jiného (například bez vylučujících slov se na slovo „bazén“ zobrazíte i lidem, kteří se chtějí vykoupat), nebo ve zcela jiné lokalitě, kde vaše služby neposkytujete.

Vylučující slova dobře slouží jako filtr. Je vhodné v případě obecnějšího cílení (například u autoservisu) při cílení na slova například „autoservis škoda“, který je v Praze, dát do vylučujících slov alespoň všechny krajská města, aby se inzerát nezobrazoval na klíčová slova „autoservis Škoda Ostrava“.

Vylučující slova se dobře demonstrují na příkladu například „zámek lednice“ a „lednice“. Pakliže nepoužijeme vylučujících slov, bude se zobrazovat náš inzerát na prodej ledniček i lidem, kteří chtějí navštívit zámek Lednice, což jak jistě každý usoudí je špatně.

Rada: Při prvotním nastavením zkuste doplnit negativní klíčová slova (například podle hledanosti kdy vám systém napoví další příbuzná slova, která lidé hledají ve spojení se slovy na která chcete cílit). Po nějaké doby, kdy kampaň běží je dobré sledovat výrazy, které způsobily spuštění kampaně a nesouvisející výrazy omezovat pomocí vylučujících slov.

7. Nevyužité možnosti nastavení

AdWords i Sklik umožňují doplňující nastavení kampaní, které mohou významným způsobem přispět k tomu, aby se inzerát zobrazil buď mírně rozšířený (například o lokalitu), nebo se zobrazil relevantní (například na mobilních telefonech se zobrazí odkaz na mobilní verzi webových stránek), případně se zobrazí jen uživatelům v určité lokalitě.

Mezi rozšířené možnosti nastavení patří například

  • časové plánování reklamy
  • omezení na lokality
  • rozšíření o pobočku firmy (Sklik)
  • rozšíření o odkazy na podstránky (AdWords)
  • rozšíření o telefonní číslo (AdWords)
  • možnost nastavení na kterých zařízeních se má reklama zobrazovat (Sklik i AdWords)

Rada: Využijte rozšíření, které systémy nabízí (pokud je poskytovaná služba lokální je vhodné rozšíření o místo, pokud se jedná o reklamu na mobilní telefon, je vhodné zauvažovat o rozšíření o telefonní číslo, apod.) Za rozšířený inzerát se neplatí nic navíc a taková informace může inzerát mezi ostatními zatraktivnit.

8. Běžící kampaně bez jakékoli údržby

Podmínky zobrazení vaší reklamy se neustále mění – ať už v reakci na nabídky konkurence, tak z pohledu samotného systému, který může například snížit skóre kvality vašeho klíčového slova a tak úplně pozastavit zobrazování nějaké reklamy.

PPC reklamy nejsou v žádném případě jednorázovou záležitostí a tak je potřeba počítat s tím, že pokud se má jednat o nástroj, který bude peníze skutečně přinášet, ne jen spotřebovávat, je třeba se mu pravidelně věnovat a pravidelně vyhodnocovat, jestli se vše odvíjí podle Vašich představ a cílů.

Rada: Pravidelně kontrolujte jak reklamní sestavy běží a s jakými výsledky – jestli se inzeráty nezobrazují na nerelevantní klíčová slova, z kterých sice jsou prokliky ale lidé z nich okamžitě odchází. Upravujte klíčová slova podle hledanosti, přidávejte nová klíčová slova, upravujte cenu za proklik pakliže se začne zhoršovat pozice inzerátu.

Rada: Pravidelně sledujte výkon kampaní a upravujte je jak podle vašich potřeb, tak podle aktuální situace z pohledu konkurence na klíčová slova, na která cílíte.

9. Duplicitní klíčová slova napříč reklamními sestavami

Při revizi reklamních kampaní se často setkáváme s nastavením, kdy si klient vytvořil několik sestav – například sestavu Autoškola a sestavu Autoškola Praha a v obou sestavách má klíčové slovo „Autoškola“.

Většinou je množství klíčových slov daleko větší, než jen jedno a díky tomu dochází k tomu, že si slova v rámci jedná reklamní kampaně konkurují sami mezi sebou.

Někteří se mylně domnívají, že se například na jedno zadání klíčového slova „autoškola“ objeví se dvěma inzeráty z obou sestav. To ale systém pochopitelně eliminuje.

Rada: Vytvářejte reklamní sestavy podle hlavních výrazů (klíčových slov) a umisťujte do sestavy jen příbuzná slova, vyhněte se opakováním slov ve více reklamních sestavách.

10. Jednotné nastavení pro Sklik i AdWords

Každý systém má svá specifika a především svou cílovou skupinu (která může to co nabízíte hledat například pod trochu jinými klíčovými slovy) a samozřejmě jiné konkurenční prostředí (na AdWords mohou inzerovat jiné firmy, než na Sklik a za jinou cenu).

Díky tomu prostým rozkopírováním (exportem/importem) kampaní z jednoho do druhého systému pravděpodobně nedocílíte nejlepších výsledků.

Není třeba vymýšlet zcela odlišné kampaně, je vhodné ale minimálně upravit cenu za proklik, která koresponduje s danými statistikami konkrétního vyhledávače, protože slovo, které se na Skliku zobrazuje za 8,- Kč se může na Googlu začít zobrazovat za cenu 30,- Kč. V tom případě při prostém importů kampaní docílíte toho, že se reklama na AdWords vůbec nezobrazí.

Rada: Respektujte specifika uživatelů, kteří používají oba vyhledávače rozdílným způsobem a mohou tak zadávat trochu jiné výrazy. Respektujte rozdílnou konkurenci v obou vyhledávačích a dávejte velký pozor při správném stanovení rozpočtů reklam.

Závěr

Nastavení PPC kampaní není tak jednoduché, jak by se mohlo na první pohled zdát. Daleko složitější je ovšem správné vyhodnocení kampaní a následná úprava kampaní na základě závěrů z tohoto vyhodnocení.

Pečlivé nastavení PPC kampaní obnáší důslednou analýzu před nastavením. Je potřeba provést analýzu klíčových slov, abyste zjistili co uživatele hledají, je potřeba zanalyzovat stav konkurence, abyste měli představu o tom s kým budete v PPC soupeřit, je potřeba promyslet kam uživatele z inzerátů vodit (nelze se spolehnout jen na homepage).

Napsat komentář