Gramatika

Rukami, nohami – Tak NE!

autor: 8.1.201322 září, 2016Žádné komentáře

Podstatná jména ruka a noha patří v češtině do kolonky záludnější gramatiky, protože se jejich spisovný tvar v 7. pádu množného čísla liší podle toho, v jakém významu je slovo použito. Vysvětlíme, jakou koncovku v kterém případě zvolit, abychom se nedopustili při psaní těchto slov chyby.

Než se podíváme přímo na množné číslo, je dobré si uvědomit, že v jednotném čísle mají tato slova ve všech pádech shodný tvar. Nemusíme se tedy rozmýšlet, v jakém významu je slovo ve větě použito. Píšeme tedy:

Utrhlo se mi ucho u tašky, budu si muset koupit novou.

Od rána mě bolí ucho, asi budu muset zajít k lékaři.

Na půdě jsme našli staré hodiny jenom s jednou ručičkou.

Děťátko vesele mávalo ručičkou na projíždějící vlak.

V množném čísle se ale jejich pravopis liší!

Množné číslo

Ve významu části lidského nebo zvířecího těla (= původní význam)

Pokud použijeme tato slova ve významu části těla člověka nebo zvířete, je spisovné pro 7. pád množného čísla zakončení -MA. Pozor! Často je nám vštěpováno, že koncovka -ama je nespisovná, v tomto případě tomu tak ale není a naopak koncovka -ami by byla tou nespisovnou variantou.

Příkladové věty:

Brankáři proletěl míč těsně nad rukama.

Ten chlapec byl opravdu rozmazlený. Uprostřed obchodu si lehl na zem a začal zuřivě kopat nohama.

V přeneseném významu ( = pojmenování předmětů, které jsou těmto částem těla podobné)

Pokud ale použijeme tato slova v přeneseném významu (jako pojmenování pro něco, co je noze či ruce podobné, nějakým způsobem ty předměty tyto části těla připomínají – např. ručička u hodin, noha u stolu nebo jiného nábytku apod.), spisovným zakončením je koncovka -AMI, která odpovídá vzoru žena, podle kterého jsou tato podstatná jména skloňována.

Například:

Mezi nohami stolu se honila dvě koťata.

Nehýbej hodinovými ručičkami, hodiny pak nebudou ukazovat čas správně

Napsat komentář