30 %. Přesně tolik činí nárůst konverze u návštěvníků, kteří zavítali na stránku O nás. Potřebujete ještě další důvod k tomu věnovat této sekci patřičnou pozornost?

Potenciální zákazník si dnes může vybírat. Firem existuje obrovské množství a vzájemně si konkurují. Proč by měl chtít zboží či službu právě od vás? Ne vždy je to pouze záležitostí ceny. Zásadní vliv má kvalita služeb a míra, s jakou se zákazník s vaším projektem ztotožní.

Stránka O nás je místem, na kterém můžete návštěvníka přesvědčit k sounáležitosti s vaší značkou či hodnotami. Její důležitost podtrhují dvě studie. V Marketingsherpa sledovali pohyb zákazníků v e-shopu a zjistili, že u těch, kteří stránku O nás navštívili, vzrostl konverzní poměr o 30 %. Blueacorn uvádí dokonce pětinásobné zvýšení pravděpodobnosti zakoupení zboží u návštěvníků stránky O nás a zvýšení průměrné hodnoty objednávky o 22,5 %.

Sdělte svůj příběh

Jednou z možností, jak pojmout obsah stránky, je vyprávět příběh společnosti. Při správném zpracování jde o sázku na jistotu, čtenář se za pomocí příběhu se značkou snadno ztotožní. Zvláště u menších projektů zaměřených na prodej koncovým spotřebitelům jde často o nejlepší možnou volbu.

Váš příběh by měl obsahovat:

  1. Protagonistu, tedy osobu, která firmu založila, nebo za ní stojí.
  2. Cíl, k němuž směřujete, popřípadě misi, vizi a strategii, kterými se řídíte.
  3. Potíže, které jste museli překonat, nebo jim aktuálně čelíte.
  4. Poučení, se kterým se může čtenář ztotožnit.

Spolu s tím byste měli potenciálním zákazníkům sdělit, proč jste unikátní, co vás odlišuje od ostatních. Můžete například zdůraznit:

  • Historii.
  • Hodnoty či poslání.
  • Vlastnosti vstupních surovin u produktů (fair trade, bio, kvalita apod.).
  • Způsob, jakým produkty vyrábíte.
  • Zakladatele či současný tým.
  • Pracovní kulturu.

 

Doplňte obrázky

Stránka O nás nemusí obsahovat pouze příběh, může se soustředit primárně na prezentaci vašich hodnot a poskytovaných služeb. Pak je vhodnější doplnit celou stránku obrázky, které se pojí k vašemu podnikání. Nejlepší dojem vytvoří fotografie vaší práce, provozovny, týmu a podobně.

Vyjádřete se videem

Video dokáže dát vašemu příběhu značný emocionální náboj. Jeho prostřednictvím se dostanete potenciálnímu zákazníkovi tak blízko, jak je to přes internet možné. Proto se nebojte vyhradit na něj o něco vyšší rozpočet tak, aby výsledek byl na profesionální úrovni. Je potřeba volit ty správné záběry i audio, bez specialisty se neobejdete. Stopáž by měla být ideálně do dvou minut. Jako inspirace videa s emočním nábojem může posloužit prezentace společnosti Langly.

Dejte značce tvář

Lidé chtějí vědět, kdo stojí za značkou a hodnotami s ní spjatými. Pokud představíte zakladatele či tým pracovníků zajímavým způsobem, snadněji se s vaší značkou sžijí. Příkladem takového přístupu může být ukázka stránky O nás, kde každý ze zakladatelů společnosti zde prezentuje určité hodnoty.

Ukažte svá ocenění a certifikáty

Svojí stránku O nás můžete také vystavět na tom, co jste dokázali. Mezi nejvíce přesvědčivé formy patří sociální důkazy, tedy certifikáty, ocenění, citace z médií a koneckonců i z recenzí. Vždy však dbejte na to, aby si případný zájemce mohl snadno ověřit, zda je skutečně pravda to, co tvrdíte.

Doplňte výzvu k akci

Cílem stránky O nás je navyšování konverzí. Když si s ní dáte spoustu práce a vyšperkujete jí k dokonalosti, nezapomeňte na její závěr nabídnout návštěvníkům výzvu k akci, ať již ve formě možnosti přihlášení k newsletterům či tlačítkem like. V ideálním případě mohou být tato pole součástí patičky, která bude na stránku bezprostředně navazovat.

Změňte úhel pohledu

Někteří majitelé e-shopů a webových stránek se na stránku O nás snaží dívat jako na místo, ve kterém se může jejich značka realizovat, sdělit něco světu. Takový přístup není vyloženě špatný, nicméně málokdy vede ke zvýšení konverzí.

Přemýšlejte o této stránce jako o další formě marketingu. Co může vaše společnost zákazníkům přinést? Jaké hodnoty jim zprostředkovává? Odpovědi na tyto otázky jsou vaše přednosti oproti konkurenci. Využijte je.

Napsat komentář